teatr kasablanka
Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Wajdeloty 28 A powstał 01.04.1991 roku jako Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Młodzieży Niepełnosprawnej. Obecnie jest samodzielną placówką dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzoną przez Gdańską Fundację "I Ty Możesz Wszystko". ŚDS zapewnia pobyt w godzinach od 8.00 do 16.00 30 osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które na co dzień przebywają w rodzinach i pozostają w bierności zawodowej. Placówka realizuje dwie podstawowe funkcje:
- opiekuńczą
- rehabilitacyjną
W ramach usług opiekuńczych placówka gwarantuje uczestnikom pobyt w bardzo dobrych warunkach lokalowych oraz ciepły posiłek. Postępowanie rehabilitacyjne obejmuje:
- trening umiejętności życia codziennego, w zakres którego wchodzi:
dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny; dbanie o czystość i porządek; przygotowanie prostych posiłków (estetyka i kultura jedzenia); organizowanie spotkań terapeutycznych i przyjęć; gospodarowanie pieniędzmi, robienie zakupów i innych wydatków; korzystanie ze środków lokomocji; samodzielne robienie zakupów (sklepy, supermarkety).
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, który obejmuje:
motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych; motywowanie do aktywności i odpowiedzialności; naukę funkcjonowania w oparciu o własne możliwości; wyrobienie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w ramach którego podejmowane są działania mające na celu:
rozwijanie zainteresowań w oparciu o prasę, radio, telewizję, płyty, kasety; rozwijanie umiejętności korzystania z różnych form wolnego czasu, np. turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, spotkaniach towarzyskich, klubowych (poznanie kawiarni, restauracji, baru, samodzielne zamawianie konsumpcji); aktywne uczestnictwo kulturalno-sportowe w imprezach miejskich (TopTrendy, Jean Michael Jarre, Scorpions, Kylie Minoque, Enio Morricone, mecz Lechia-Barcelona i inne); motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu (kino, teatr, muzeum, galerie, itp.); zaspokajanie potrzeb kreacji poprzez udział w różnych formach terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa prowadzona jest w oparciu o różnorodne pracownie, m.in:
plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika, ceramika, tkactwo); technik różnych (obsługa komputera, gospodarstwo domowe, majsterkowanie i drobne naprawy) oraz prace społecznie użyteczne (dyżury, sprzątanie, pielęgnacja mini boiska sportowego. Inne formy usprawniania psychofizycznego obejmują zajęcia z zakresu: muzykoterapii (ćwiczenia umuzykalniające i rytmizujące, warsztaty perkusyjne); teatralne (ćwiczenia dramowe, parateatralne, Teatr "Kasablanka); hipoterapii (jazda konna, realizacja indywidualnych programów terapeutycznych); hydroterapii (ćwiczenie usprawniania w wodzie, nauka pływania, sauna); psychoterapii, w ramach której odbywa się wspieranie psychologiczne oraz nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Usprawnianie psychoruchowe odbywa się również poprzez codzienną gimnastykę grupową, indywidualną, gry i zabawy na powietrzu oraz rozgrywki sportowe, spacery nad morze, do lasu. Co roku organizowane są wyjazdy rehabilitacyjne z bogatym programem rekreacyjno-terapeutycznym, pikniki terapeutyczne, wycieczki krajoznawcze, warsztaty integracyjne, plenery, itp. ŚDS utrzymuje współpracę z wieloma szkołami, w tym z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie działań integracyjnych. Prowadzi także szeroką akcję wystawienniczą. Prace plastyczne i tkackie uczestników domu prezentowane są na różnych wystawach, w tym międzynarodowych, w galeriach dostępnych dla szerokiego ogółu mieszkańców. Działalność integracyjna dotyczy również środowiska lokalnego. W ramach inicjatyw organizowane są dni otwarte placówki, festyny rodzinne, występy i koncerty.

W ŚDS "Wajdeloty pracuje zespół opiekunów-terapeutów. Są to młodzi ludzie, dynamiczni, twórczy i kreatywni, którzy z pasją wykonują swoją pracę. Pod ich kierunkiem uczestnicy Domu coraz pewniej wkraczają z codzienne życie, ogarnięci bakcylem poznawania świata. Młodzież swoje doświadczenia i wrażenia przekłada na język sztuki, w której realizuje się najpełniej. Na obcowaniu z tą sztuką niezwykle oryginalną, zyskują również osoby pełnosprawne, ponieważ zmusza ona do refleksji nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne, uczy również wrażliwości i dostrzegania innego człowieka.

cień
przejdź do strony fundacji na facebooku

© GDAŃSKA FUNDACJA "I TY MOŻESZ WSZYSTKO"

ul. Sportowa 3 Jankowo Gdańskie
80-180 Gdańsk
gfitmw@wp.pl
tel./fax 58 341 42 48
tel. kom. : 606 371 769
KRS : 0000399424 NIP : 6040154853 REGON : 221547902
NR KONTA BANKOWEGO : 22 1160 2202 0000 0002 1553 7318 Millennium Bank

herb Gdańska
kolorowa kreda
kolorowa kreda
kolorowa kreda